Kõrred looduses

Olenemata sellest, kuhu kasutatud plastik-kõrred visatakse, satub enamik nendest loodusesse.